Tuyển dụng

Công ty CP bao bì HABECO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỐNG KÊ 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 Giới thiệu Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Habeco là Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. Công ty với ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất các sản phẩm bao bì phục vụ ngành bia, rượu, nước giải khát, đồ gia dụng bằng công nghệ in Offset và công nghệ in trục Ống đồng. Do nhu ...
Giới thiệu Công ty: - Công ty Cổ phần Bao bì Habeco là Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Cổphần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. - Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất các sản phẩm bao bì, tem nhãn phục vụ ngành bia, rượu, nước giải khát, đồ gia dụng bằng công nghệ in Offset, công nghệ in trục ống đồng; - Công ty không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, ...
Giới thiệu Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Habeco là Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. Công ty với ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất các sản phẩm bao bì phục vụ ngành bia, rượu, nước giải khát, đồ gia dụng bằng công nghệ in Offset và công nghệ in trục Ống đồng. Công ty thường xuyên đầu tư thêm hệ thống máy móc thiết ...
Giới thiệu Công ty: - Công ty Cổ phần Bao bì Habeco là Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. - Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Sản xuất các sản phẩm bao bì, tem nhãn phục vụ ngành bia, rượu, nước giải khát, đồ gia dụng bằng công nghệ in Offset, công nghệ in trục ống đồng; - Công ty không ngừng mở rộng quy mô sản ...