Thiết kế bao bì

Chúng tôi cung cấp giải pháp tư vấn và thiết kế trong lĩnh vực in ấn và bao bì.

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm của chúng tôi làm việc với Khách hàng để tư vấn về kích thước, kiểu dáng và chất liệu in ấn và bao bì. Giải pháp mà chúng tôi thường hướng đến là những đột phá mới trong việc tối đa hóa sức chứa hàng hóa của bao bì, giảm chi phí nguyên vật liệu, nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất và luân chuyển hàng hóa ra thị trường của khách hàng.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực in ấn và bao bì, chúng tôi biết phải làm thế nào để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Tin khác

  • Tư vấn
  • In ấn